Тухайн шалгалт нь Монголд жилд 6 удаа    1, 3, 5, 7, 9, 11 саруудад хэрэгждэг.

 J.TEST япон хэлний бодит мэдлэгийн шалгалт нь, Япон хэл эх хэл нь биш гадаад хүний Япон хэлний чадварыг бодитоор тодорхойлох шалгалт болон 1991 оноос хэрэгжиж эхэлсэн.

 Монгол 2009 оны 3 сарын (83 дахь удаагийн ) шалгалтаас эхлэн оролцож, Монголд өнөөг хүртэл 33 удаагийн шалгалт хэрэгжсэн байна. Олон хүмүүс энэхүү шалгалтыг өгч, Япон улсад суралцаж, Япон хэлний мэдлэгээ ашиглан ажилтай болж чадсан юм.

 Та ч мөн J.TEST шалгалтыг өгч өөрийн япон хэлний мэдлэгийг тогтоолгож, дээшлүүлж гадаадад суралцах болон ажилд ороход тань тус дэм болгоорой.

■ Ирэх шалгалтын зааварчилгаа ба шалгалтын дүнг тараах тухай

 ◆ Ирэх 135 дэх удаагийн шалгалтын зааварчилгаа

  Ирэх 135 дэх удаагийн шалгалт2017 оны 11 сарын 19 өдөрхэрэгжинэ .
   → Шалгалтын зааварчилгаа болон хүсэлтийг эндээс.

 ◆ Шалгалтын дүн (амжилтын хүснэгт зэрэг )-г тараах тухай

  134 дахь удаагийн шалгалт (2017 оны 9 сард хэрэгжсэн ) ба өнөөг хүртэл хэрэгжсэн
 шалгалтындүнг тарааж байна.
   → Шалгалтын дүн (амжилтын хүснэгт зэрэг )-г тараах тухай хэсгээс харна уу.
   → Шалгалтын дүнг хайх(интернэтээр оноогоо шалгах боломжтой.)

 ◆ 2017 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 19 ӨДӨР болох 135 ДАХЬ УДААГИЙН ШАЛГАЛТЫН
 БАЙРНЫТУХАЙ ЗАРЛАЛ
  ・Шалгалтын дугаараа сайтар нягталж шалгалтын байранд орно уу.
  ・Ялангуяа E-F түвшиний шалгалтын байр олон хуваагдаж байгаа тул шалгалтын байр
  болон шалгалтындугаараа сайтар нягтална уу.

  ■ A-D түвшин (Дунд, Гүнзгий түвшин)
  Шалгалт авах байр: Монгол – Япон төвийн 2 давхарт, 205 тоотод
  Шалгалт өгөгчийн дугаар: 13516700001-13516700032 дугаартай шалгалт өгөгчид

  ■ E-F түвшин (Анхан шат)
  Шалгалт авах байр:
   ① МУБИС /Багшийн дээд/-ийн Шинэ номын сангийн 5, 6, 7 давхарт
   Шалгалт өгөгчийн дугаар: 13536700001-13536700110 дугаартай шалгалт өгөгчид
   ② Мэдээлэл технологийн үндэсний паркын 3 давхарт, 305 тоотод 
   Шалгалт өгөгчийн дугаар: 13536700111-13536700165 дугаартай шалгалт өгөгчид

■ Мэдээ